Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Meer dan 700 boeken over adoptie & opvoeding

In de bibliotheek van Steunpunt Adoptie vind je meer dan 700 adoptie- en/of opvoedingsgerelateerde boeken en films. Ontlenen is gratis, je betaalt enkel een waarborg en portkosten. Klik hier voor meer info.

Terug

Ik vergeef het je…

Verhaal van een afstandsmoeder

Auteur Leonard Gaby
Categorie volwassenen
Uitgeverij zelfst beheer
Isbn /
Jaartal 1998

Gaby Leonard is een moeder die omdat ze het beste wenste voor anderen en niemand pijn wou doen, een van haar kinderen heeft afgestaan, waardoor ze zichzelf verschrikkelijk pijnigde. Voor velen lijkt het afstaan van een kind een onmenselijke daad, zulke vrouwen zijn voor hen geen echte moeders.  Toch kan deze afstand juist uit liefde gebeuren en ook afstandsmoeders blijven 'echte' moeders.  Dit blijkt uit dit volledig autobiografisch verhaal.
Het boek dat Gaby Leonard geschreven heeft is geen vrolijk of ontspannend boek.  Het is gelukkig echter ook geen smartlap geworden.
Gaby, een normaal kind van haar tijd, uit een positief ingesteld gezin, waar men alles deed voor het welzijn van alle kinderen.  Onder druk van de omgeving en invloed van geestelijke raadgevers werd, vanuit een verkeerd begrepen 'belang van moeder en kind' overgegaan tot afstand van een kind en ter beschikking stellen voor adoptie.  Gaby had geen werkelijke keus en over zelfbeschikkingsrecht was geen sprake.
Gaby is achtentwintig jaar blijven zoeken naar haar eigen kind, naar het ontbrekende deel van zichzelf.  Ook haar afgestane zoon was op zoek en een uiteindelijk contact bleek mogelijk.
Dit boek is het verhaal van 28 jaar onvolledigheid, van wroeging en van pijn, maar ook van hoop en een zekere vervulling.
Zoals Gaby Leonard en haar zoon zijn er in België (en ook elders) nog vele duizenden en ook deze zoekers hebben recht op vinden.  Hopelijk kan dit boek er toe bijdragen dat ze zich kenbaar maken en beroep doen op deskundige hulp om hun zoektocht tot een goed einde te brengen.

Toevoegen aan ontlening