Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Meer dan 700 boeken over adoptie & opvoeding

In de bibliotheek van Steunpunt Adoptie vind je meer dan 700 adoptie- en/of opvoedingsgerelateerde boeken en films. Ontlenen is gratis, je betaalt enkel een waarborg en portkosten. Klik hier voor meer info.

Terug

Normaal is anders boek + cd

Werkboek + CD

Auteur Durk Tuinier Jan
Categorie jongeren
Isbn 75104-07-3

De negen schitterende liedjes op de CD en in dit werkboek hebben betrekking op de multiculturele samenleving.  De thema's: normaal, vreemd, vergissen en vooroordelen zijn verbonden met begrippen die uitgaan van kinderen en jongeren zelf zoals: anders zijn, jezelf kunnen zijn, opkomen voor een ander, angst, vertrouwen en geborgenheid.  Het verwerven van inzicht in de eigen leefwereld en culturele wortels met het oog op een duurzame multiculturele samenleving is kort gezegd de bedoeling van de CD en dit werkboek.

Bij de negen liedjes op de CD onder het motto 'Normaal is anders' zijn meer dan vijftig verwerkingssuggesties in dit werkboek beschreven.  Ook zijn de teksten van de liedjes en de melodieën met gitaarakkoorden opgenomen.  Na een korte introductie van de thematiek van elk lied volgt een themaverhaal.  Vervolgens zijn de werkvormen opgenomen op basis van een minimumleeftijd.  Soms is sprake van een globale omschrijving, maar daarnaast zijn ook uitgewerkte activiteiten opgenomen, compleet met werkbladen.  De werkvormen zijn bedoeld voor onderwijs en jeugdwerk.

Toevoegen aan ontlening