Wie zijn we

Missie

Steunpunt Adoptie vzw wil als laagdrempelig expertisecentrum in Vlaanderen tijdens alle fasen van het adoptieproces op maat informatie en nazorg bieden voor alle adoptiebetrokkenen die er gebruik van willen maken.

De ondersteuning die het Steunpunt biedt, is gebaseerd op de overtuiging dat adoptie de afstandsouders, de geadopteerde en de adoptieouders met elkaar verbindt.

Lotgenoten krijgen een plaats binnen Steunpunt Adoptie vzw. De kracht van de vrijwilligers wordt erkend en gewaardeerd.

Steunpunt Adoptie vzw heeft de ambitie om alle niveaus van welzijnsvoorzieningen, onderwijs, kinderopvang en professionele hulpverleners adoptie-alert te maken en te houden.

Visie

Als expertisecentrum streven we naar een opvoedingspraktijk gesteund op participatie van alle betrokkenen en op respect voor diversiteit en kinderrechten vanuit de overtuiging dat opvoeden vandaag gedeeld verloopt en een maatschappelijke verantwoordelijkheid is.

De basispijlers voor de werking van Steunpunt Adoptie vzw zijn informatie over en voorbereiding op adoptie, nazorg voor de adoptiebetrokkenen en ten slotte expertise en vorming.

Ontstaansgeschiedenis

Steunpunt Adoptie vzw is opgericht op 1 januari 2013 en bundelt de expertise van VCOK-adoptie, Triobla, VAG en Steunpunt Nazorg Adoptie.

Logo

Ontdek via deze link de symboliek achter ons logo.