Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Heb ik recht op adoptieverlof en een adoptiepremie?

Het startbedrag adoptie (de vroegere adoptiepremie) is het bedrag dat je krijgt van een uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds), op het moment dat je je kind adopteert en als je voor het kind nog geen kraamgeld hebt ontvangen. Wanneer je een sibling (twee of meerdere kinderen) adopteert, dan heb je recht op een startbedrag voor elk kind.

Vanaf 2020 mag elk gezin in Vlaanderen zelf de uitbetaler van het Groeipakket kiezen. Meer info over de aanvraag van het startbedrag vind je dan ook bij de uitbetaler van jouw keuze.

Bij de adoptie van een ongekend kind heb je als werknemer recht op adoptieverlof, maar ook zelfstandigen kunnen adoptieverlof opnemen. Het adoptieverlof bedraagt een aaneengesloten periode van maximaal 6 weken voor kinderen jonger dan 18 jaar. Elke adoptieouder apart heeft recht op deze 6 weken. Let op: indien je een gekend kind adopteert, heb je in principe geen recht op adoptieverlof.

Bij de adoptie van een kind met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% verdubbelt je individueel krediet, waardoor je verlof maximaal 12 weken bedraagt.
Bij de adoptie van een sibling verlengt je individueel krediet met 2 weken, waardoor je verlof maximaal 8 weken bedraagt. Indien één of meerdere kinderen een lichamelijke of geestelijke beperking hebben, verdubbelen deze 2 extra weken niet.

Sinds 2019 wordt het adoptieverlof van maximum zes weken als volgt opgetrokken:

1.    met één week vanaf 1 januari 2019;
2.    met twee weken vanaf 1 januari 2021;
3.    met drie weken vanaf 1 januari 2023;
4.    met vier weken vanaf 1 januari 2025;
5.    met vijf weken vanaf 1 januari 2027.

Dit bijkomend krediet geldt per gezin. Als je adopteert als koppel, dan dien je deze bijkomende weken m.a.w. onderling te verdelen. Bij de adoptie van een kind met een lichamelijke of geestelijke beperking verdubbelt dit bijkomend krediet ook.

Het adoptieverlof moet aanvangen binnen twee maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente van zijn verblijfplaats. Bij een interlandelijke adoptie kan jouw adoptieverlof al aanvangen vanaf de dag na de goedkeuring door het VCA om het kind aan jou toe te vertrouwen, zodat je dit verlof kan inzetten om je kind te halen in het land van herkomst.

Hier vind je meer informatie over adoptieverlof.

Naar het FAQ overzicht