Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Kan ik een adoptieprocedure starten in verschillende herkomstlanden tegelijk?

Neen, het is in principe niet mogelijk om meer dan een procedure tegelijk te starten. Bij het afsluiten van een bemiddelingsovereenkomst met een adoptiedienst kies je voor één specifiek kanaal ofte herkomstland. Vervolgens stel je een aanvraagdossier samen voor dit land, waarna dit wordt verzonden naar de autoriteiten ter plaatse en je wacht op een kindvoorstel.

Echter, in volgende situaties geldt een uitzondering en kan het VCA - in samenspraak met de betrokken adoptiedienst - toelating geven om gelijktijdig een tweede adoptieprocedure te starten:

• Als er na intekening op een proefkanaal geen plaatsing is na de vooropgestelde wachttijd of als de adoptieprocedure in de praktijk niet overeenstemt met het goedgekeurde kanaalonderzoek, kan je toelating krijgen om een tweede procedure te starten bij dezelfde adoptiedienst. In dit tweede traject schuif je onderaan de wachtlijst aan.
• Als een lopend of proefkanaal wordt geschorst, dan wordt gezegd of er nog dossiers kunnen worden afgewerkt, en zo ja, welke dossiers en onder welke voorwaarden. Als kandidaat-adoptant aan wie nog geen kind is toegewezen, kan je toelating krijgen om een tweede procedure te starten binnen eender welke interlandelijke dienst. In dit tweede traject schuif je onderaan de wachtlijst aan.
• Als een adoptiedienst op de eigen wachtlijst geen geschikte kandidaat-adoptant(en) vindt voor een specifiek kindvoorstel en een andere adoptiedienst is van oordeel dat het kind wel kan worden toegewezen aan een kandidaat-adoptant op hun wachtlijst, dan kan die kandidaat-adoptant toelating krijgen om een tweede procedure te starten. Deze toelating wordt alleen verleend nadat de kandidaat-adoptant een gesprek heeft gehad met beide adoptiediensten, waarin wordt bekeken in hoeverre de overwogen plaatsing valt binnen diens mogelijkheden, verwachtingen en draagkracht.

Wanneer je als kandidaat-adoptant(en) een kindvoorstel aanvaardt in één van beide adoptieprocedures, dan wordt de andere procedure meteen stopgezet.

Naar het FAQ overzicht