Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Wil je meer weten?

Hier vind je meer informatie over uiteenlopende thema's zoals belang van het kind, specifieke ondersteuningsbehoeften, nazorg, opvoeding, identiteit en herkomst.

Welzijn en zorgbeleid:

  • Focusgroepenonderzoek over nazorg aan adoptieouders
  • Paper over invloed van informatiesessie op adoptieouders
  • Focusgroepenonderzoek over nazorg aan geadopteerden
  • Samenvatting onderzoek: Tevredenheid van geadopteerden

Bekijk alles

Focusgroepenonderzoek over nazorg aan adoptieouders

Dit rapport van Ann Buysse & Michel Vandenbroeck van de Universiteit Gent uit 2010 handelt over de nazorg bij adoptie.

De vraag die tijdens dit onderzoek centraal staat is: ‘Wat zijn de noden, wensen & behoeften aan ondersteuning van adoptieouders?’