Ondersteuning & nazorg

Steunpunt Adoptie vzw werkt volgens de principes van de empowerment.
Dit wil zeggen dat we via de individuele ondersteuning of nazorg in groep mensen willen sterken in hun eigen capaciteiten zodat zij de situatie zelf beter aankunnen. Het doel is om samen na te denken en te werken aan het (terug) controle krijgen over de uitdagingen waarmee men in het dagelijkse leven geconfronteerd wordt. Of om het met de woorden van de ‘map’ te zeggen: ons doel is om je als een goede rijinstructeur op weg te helpen, zodat je na een goede tankbeurt terug zelf verder kan.