Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

01 okt
Actueel

Momenteel werkt het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) aan een vernieuwd systeem voor (interlandelijke) adoptie. Deze hervorming gebeurt in opdracht van de Vlaamse Regering naar aanleiding van het eindrapport van het expertenpanel inzake interlandelijke adoptie dat in september 2021 gepubliceerd werd.

Er wordt ingezet op drie ‘werven’:
1. versterken van de partnerschappen met de herkomstlanden,
2. verbinden van pleegzorg en adoptie,
3. inzetten op nazorg en begeleiding bij adoptie.

Parallel aan deze drie werven gaan de huidige drie interlandelijke adoptiediensten het traject verder aan naar een eengemaakte adoptiedienst.

Stakeholdersbevraging

De voorbije zomer werkte het VCA aan een vernieuwd adoptiebeleid in samenwerking met verschillende organisaties en werkgroepen samengesteld uit leden met de noodzakelijke expertise.

Op het tot nu toe geleverde werk zal dit najaar inhoudelijke feedback verzameld worden via stakeholdersgroepen van (ervarings)deskundigen. Stakeholders konden zich via een eerder gelanceerde oproep aanmelden om deel te nemen aan de stakeholdersbevragingen.

Voor werf 1 ‘versterken van de partnerschappen met de herkomstlanden’ zocht het VCA naar geadopteerde personen om de huidige samenwerkingen met zendende landen te evalueren op basis van informatie en advies van internationale organisaties ISS, CHIP en UNICEF en - in mindere mate - op basis van informatie van de bevoegde autoriteit in het zendende land, de interlandelijke adoptiediensten, FCA en VCA zelf.

De verspreiding van deze oproep resulteerde in een beperkt aantal aanmeldingen van geadopteerden. Voor sommige zendende landen werden er geen geadopteerden gevonden om de informatie te beoordelen. Uiteindelijk zal het VCA aan de hand van de informatie/het advies in het beslissingskader en de beoordeling door geadopteerden, de interlandelijke adoptiediensten en - in geval van twijfel - een kinderrechtenorganisatie een beslissing nemen. Er zijn 3 mogelijke beslissingen:

1. Samenwerking met het zendende land is positief
2. Samenwerking met het zendende land wordt onmiddellijk stopgezet
3. Samenwerking met het zendende land vraagt meer verduidelijking via werkbezoek

Voor werf 2 ‘verbinden van pleegzorg en adoptie’ en werf 3 ‘inzetten op nazorg en begeleiding bij adoptie’ werd de afgelopen periode ook een oproep gelanceerd voor stakeholders, zodat zij vanuit hun eigen ervaring aanvullingen en suggesties kunnen geven. Die stakeholdersbevragingen gaan door op 17 oktober (nazorg) en 20 oktober (pleegzorg en adoptie). Met de feedback van de stakeholders zal in de verdere werkzaamheden zoveel mogelijk rekening worden gehouden, alvorens de beleidsvoorstellen eind dit jaar worden overgemaakt aan huidig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, Hilde Crevits.

Gepost in: Actueel

22 nov
Interview
Een tijdje geleden bracht Network of Bolivian Adoptees met steun van Steunpunt Adoptie (in het k…
22 nov
Tips & tricks
In oktober organiseerden we een webinarreeks over racisme. Onze drie sprekers (Olivia Rutazibwa,…
20 nov
Actueel
Vandaag vieren we de de 33e verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het …
10 nov
Verslag
Steunpunt Adoptie vindt het belangrijk om nazorgprojecten te ondersteunen. Daarom lanceren we ja…