Klachtenprocedure

Doel van de klachtenprocedure
We willen een klimaat creëren waarbij openheid is voor feedback. We zien klachten en ontevredenheden over onze dienstverlening als leermomenten en willen onze dienstverlening steeds verbeteren.

Wat is een klacht en een ontevredenheid?
Een ontevredenheid gaat over alle hinder of moeilijkheden die ervaren wordt over de dienstverlening van Steunpunt Adoptie. Dit kan zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn. Ontevredenheden worden opgevangen via gesprek of e-mail. Een ontevredenheid kan uitgroeien tot een werkelijke klacht, maar verschilt van een klacht voornamelijk in graad van ontevredenheid.

Als je ontevreden bent over de dienstverlening van Steunpunt Adoptie, dan kan dit probleem eerst met de betrokken persoon of met de verantwoordelijke besproken worden. Misschien is hier sprake van een misverstand wat kan worden rechtgezet.

Als dit gesprek geen oplossing biedt, dan kan je een klacht formuleren.

Een klacht verwijst naar een ernstige of herhaaldelijk geformuleerde ontevredenheid over een aspect van de dienstverlening. Dit kan zowel inhoudelijk als organisatorisch zijn.

Hoe een klacht indienen en bij wie?
Je kan de klacht noteren op de klachtenkaart.

Klachtenkaart

De klachtenkaart kan door elke medewerker van Steunpunt Adoptie in ontvangst genomen worden.

Je kan de klachtenkaart ook sturen naar Steunpunt Adoptie t.a.v. Inge Demol, directeur
Steunpunt Adoptie vzw
Gordunakaai 85A
9000 Gent
Of mailen naar inge.demol@steunpuntadoptie.be

We nemen elke klacht serieus en zoeken zo snel mogelijk naar een gepaste oplossing voor je klacht. Na onderzoek nemen we contact met je op en wordt de beloofde remediëring na afgesproken termijn gestart.