Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

29 jan
Opinie

Verschillende kranten berichtten recent over het nieuwe rapport van de Vlaamse Ombudsdienst, ‘Ontelbare jaren een kind verwachten’. In dat rapport wijst de Ombudsdienst op fouten die gemaakt zijn, fouten die ervoor gezorgd hebben dat de adoptieprocedure voor kandidaat-adoptieouders onnodig langer duurt. Als Steunpunt Adoptie vinden we het belangrijk dat kandidaten daar erkenning voor krijgen: de adoptieprocedure is lang en slopend en het is absoluut de taak van de overheid om erop toe te zien dat de adoptieprocedure eerlijk verloopt. Maar laat ons een ding duidelijk stellen: we zullen nooit meer teruggaan naar een adoptielandschap met korte wachttijden en elk jaar honderden nieuwe kinderen. En dat is maar goed ook.

We moeten altijd vertrekken vanuit het perspectief van het kind: adoptie is een kinderbeschermingsmaatregel om geschikte ouders te vinden voor een kind – en niet omgekeerd. Dat betekent dat zowel bij binnenlandse als transnationale adoptie ouders gezocht worden voor adoptabele kinderen. Vanuit het buitenland wordt deze groep kinderen steeds kleiner, aangezien er vaker naar oplossingen wordt gezocht (en gevonden) in de landen van herkomst zelf. Een positieve evolutie, vinden wij.

Die evolutie zorgt ervoor dat de profielen van adoptabele kinderen verschuiven. Het idee dat je door adoptie ouder zal worden van een gezonde baby is al lang geen realiteit meer. De kinderen die door Vlaamse gezinnen geadopteerd worden, zijn almaar meer kinderen met ‘special needs’. Het gaat dan om oudere kinderen, siblings, kinderen met een zware traumatische achtergrond, kinderen met een ontwikkelingsachterstand of kinderen met fysieke problemen. Vaak gaat het om een combinatie. De adoptiediensten zoeken ouders voor die kinderen, maar vinden die niet altijd. Kandidaten haken vaak af tijdens de procedure omwille van de lange wachttijden, maar ook omwille van de afstand tussen hun verwachting en de realiteit van adoptie.

Jaarlijks zien wij tijdens een eerste infosessie ongeveer 380 koppels of alleenstaanden die willen adopteren. 380 gezinnen willen een kind adopteren, terwijl er jaarlijks ongeveer 40 kinderen geplaatst worden in gezinnen in Vlaanderen. Er is dus inderdaad een grote discrepantie tussen de talloze kandidaat-adoptieouders die op wachtlijsten staan en het aantal kinderen dat jaarlijks geadopteerd wordt. De realiteit is nu eenmaal dat er steeds minder kinderen ter adoptie worden afgestaan en dat we voor die kinderen op zoek zijn naar ouders met voldoende draagkracht en aandacht voor adoptiespecifieke noden. Voor kandidaten, die vaak al een lang traject achter de rug hebben vooraleer ze aan de adoptieprocedure beginnen, is dat een harde realiteit.

Als sector staan we voor een uitdagende periode. We stellen ons vragen over de toekomst van interlandelijke adoptie, de opvangmogelijkheden in de landen van herkomst en de zorg en begeleiding van de eerste familie. We stellen ons vragen over de scheve machtsverhoudingen tussen de zendende en ontvangende landen en de bijhorende ethische vraagstukken. We stellen ons ook vragen over het voortraject dat kandidaat-adoptieouders doorlopen en hoe wenselijk het is om zoveel kandidaat-adoptieouders voor te bereiden op de plaatsing van een 40-tal kinderen in Vlaanderen.

We zijn er voorstander van om de adoptieprocedure te herzien, zodat fouten die in het verleden gemaakt zijn niet meer voorkomen. We willen nadenken over een procedure die, hoe complex ook, rekening houdt met de kinderen die een nieuwe thuis nodig hebben en de ouders die we daarvoor zoeken. Waar we vooral naar streven, is dat adoptiekinderen die geen familie hebben, of het nu in België is of in een ander land van herkomst, de kans krijgen om op te groeien in een gezin of context waarin ze zich ten volle kunnen ontwikkelen en dat bij hun individuele noden past.

Gepost in: Opinie

22 feb
Racisme
“Hoe was het voor jou om als niet-witte persoon op te groeien in België?” Vijf volwassen ge…
05 feb
Adoptie ID
Wie is Nikwi Hoogland en wat is haar link met adoptie?   Naam: Nikwi Hoogland Wee…
29 jan
Opinie
Verschillende kranten berichtten recent over het nieuwe rapport van de Vlaamse Ombudsdienst, ‘On…
26 jan
Hulpverlener in de kijker
Triangel vzw is een multidisciplinair centrum op onze adoptiekaart. Niki Van Remoortel, coördina…