Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

02 sep
Actueel

Organiseer je als groep of vereniging van adoptiebetrokkenen een activiteit? Tot 31 oktober kan je een projectaanvraag indienen bij Steunpunt Adoptie voor financiële steun en mogelijkheid tot begeleiding.

In Vlaanderen bestaan verschillende groepen of verenigingen van adoptiebetrokkenen. Zij organiseren activiteiten voor hun leden, hebben een breed netwerk en opereren laagdrempelig. Deze verenigingen kunnen vanaf september 2019 een projectaanvraag indienen bij Steunpunt Adoptie. Zo krijgen ze de kans om laagdrempelige activiteiten uit te werken voor hun leden. De oproep kadert in de beleidsactie ‘uitbouw laagdrempelige nazorg’ van Steunpunt Adoptie.

De ondersteuning van Steunpunt Adoptie bestaat uit twee luiken: een financiële ondersteuning van €1000 per project en een begeleidingsaanbod. In onderling overleg wordt afgesproken of de groep begeleiding wenst van Steunpunt Adoptie en indien wel hoe dit eruit ziet.

Steunpunt Adoptie voorziet per jaar €3000 aan projectmiddelen. Drie projecten maken dus kans op ondersteuning.

Vorig jaar kozen we o.a. het Network of Bolivian Adoptees uit de inzendingen. Benieuwd wat zij met de gekregen incentive gedaan hebben? Op onze website vind je een uitgebreid verslag.

Criteria

De projectaanvraag moet voldoen aan een aantal criteria en elke groep kan maximum één keer per jaar een aanvraag indienen.

Voor wie?
 • feitelijke vereniging of vzw met zetel in Vlaanderen van en voor geadopteerden, adoptieouders en/of geboorteouders;
 • geen commerciële doeleinden hebben;
 • de heersende visie rond adoptie in Vlaanderen volgen (conform het Haags Verdrag).
Doelstellingen?
 • Nieuw, laagdrempelig nazorgaanbod bevorderen
 • Ruimte creëren voor het verbreden van een visie op nazorg
 • Samenwerking tussen groepen en organisaties stimuleren bij het uitwerken van een adoptiespecifiek nazorgaanbod in Vlaanderen

Steunpunt Adoptie wil de nazorg voor en met adoptiebetrokkenen een duw in de rug geven.

Het project
 •     brengt adoptiebetrokkenen (geadopteerden, geboorteouders, adoptieouders) samen;
 •     situeert zich binnen het nazorgdomein;
 •     komt tegemoet aan een nood;
 •     is vernieuwend;
 •     wordt binnen het jaar opgeleverd;
 •     en wordt in Vlaanderen uitgevoerd.
Procedure
 • Je mailt het ingevulde aanvraagformulier voor nazorgprojecten naar Steunpunt Adoptie via inge.demol@steunpuntadoptie.be, en dit vóór 31 oktober 2019 om 18u00.
 • Een jury bespreekt de projectaanvraag. De samenstelling van de jury wordt goedgekeurd door de raad van bestuur van Steunpunt Adoptie vzw en is multidisciplinair (professionals en adoptiedriehoek). De leden van de jury worden bekendgemaakt na 31 oktober op de website van Steunpunt Adoptie.
 • Indien de projectaanvraag niet voldoet aan bovenstaande criteria, wordt de aanvraag niet weerhouden. Indien de projectaanvraag wel voldoet aan bovenstaande criteria, dan kan gevraagd worden om het ingediende project aan de jury voor te stellen.
 • De jury keurt het project goed of niet goed en zal de aanvrager daarvan via mail op de hoogte brengen, uiterlijk op 16 december 2019.
 • Bij de start ontvangt de groep van het geselecteerde project een voorschot van €500. Na maximum één jaar maakt de groep of vereniging een financiële afrekening en wordt het resterende bedrag overgemaakt.
Wat vragen we in return?
 • Je vermeldt de samenwerking met Steunpunt Adoptie wanneer je communiceert over het project of de activiteit.
 • Je maakt een verslag van het project of de activiteit, dat opgenomen wordt in de nieuwsbrief en op de Facebookpagina van Steunpunt Adoptie.

Als het project wordt goedgekeurd, komt het in aanmerking als ‘inspirerende praktijk’ op de website en nieuwsbrief van Steunpunt Adoptie.

Veel succes!

Gepost in: Actueel

24 sep
Hulpverlener in de kijker
Miriam is een adoptiesensitieve psychotherapeut & kinderwenscoach op onze adoptiekaart. We stell…
31 aug
Interview
In 2016 werd FAS Steunpunt opgericht in Vlaanderen. Ouders en professionals kunnen er terecht vo…
07 jul
Interview
Nederlandse afstandsmoeder Will van Sebille heeft op 23 april 2020 een Koninklijke onderscheidin…
22 jun
Interview
Adoptiesensitieve hulpverleners hebben ervaring met het begeleiden van adoptieouders, geadopteer…