Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Heb ik recht op adoptieverlof?

Bij de adoptie van een ongekend kind heb je als werknemer recht op adoptieverlof, maar ook zelfstandigen kunnen adoptieverlof opnemen. 

Let op: als je een gekend kind adopteert, heb je in principe geen recht op adoptieverlof.

duurtijd adoptieverlof

Het adoptieverlof bedraagt een aaneengesloten periode van maximaal 6 weken voor kinderen jonger dan 18 jaar. Elke adoptieouder apart heeft recht op deze 6 weken. 

lichamelijke of geestelijke beperking

Bij de adoptie van een kind met een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66% verdubbelt je individueel krediet, waardoor je verlof maximaal 12 weken bedraagt. Voor meer informatie over de evaluatie van de handicap van het minderjarige kind, contacteer je de FOD Sociale zekerheid.

sibling

Bij de adoptie van een sibling verlengt je individueel krediet met 2 weken, waardoor je verlof maximaal 8 weken bedraagt. Als één of meerdere kinderen een lichamelijke of geestelijke beperking hebben, verdubbelen deze 2 extra weken niet.

bijkomend krediet

Sinds 2019 wordt het adoptieverlof van maximum zes weken als volgt opgetrokken:

1.    met één week vanaf 1 januari 2019;
2.    met twee weken vanaf 1 januari 2021;
3.    met drie weken vanaf 1 januari 2023;
4.    met vier weken vanaf 1 januari 2025;
5.    met vijf weken vanaf 1 januari 2027.

Dit bijkomend krediet geldt per gezin. Als je adopteert als koppel, dan dien je deze bijkomende weken m.a.w. onderling te verdelen. Bij de adoptie van een kind met een lichamelijke of geestelijke beperking verdubbelt dit bijkomend krediet ook.

aanvraag adoptieverlof

Het adoptieverlof moet aanvangen binnen twee maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente van zijn verblijfplaats.

Bij een interlandelijke adoptie kan jouw adoptieverlof al aanvangen vanaf de dag na de goedkeuring door het VCA om het kind aan jou toe te vertrouwen, zodat je dit verlof kan inzetten om je kind te halen in het land van herkomst.

meer info

Op de website van de FOD WASO (bedienden) en RIZIV (zelfstandigen) vind je alle informatie over adoptieverlof.

Naar het FAQ overzicht