Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Kan een volwassen geadopteerde de achternaam behouden?

Ja, dit kan. Door adoptie krijgt de volwassen geadopteerde de achternaam van de adoptieouder(s), maar als de geadopteerde ouder is dan achttien jaar, dan kunnen de partijen de rechtbank vragen dat de naam van de geadopteerde onveranderd blijft. (BW artikel 353-3)

De naamsverandering van de geadopteerde als gevolg van de adoptie, geldt ook voor diens afstammelingen, zelfs als zij geboren zijn vóór de adoptie. De afstammelingen in de eerste graad ouder dan achttien jaar kunnen echter vragen om hun naam voor zichzelf en voor hun afstammelingen te behouden. Daarvoor moet de afstammeling, binnen de vijftien dagen na de kennisgeving door de griffie van de ontvangst van het verzoekschrift, een verzoek indienen bij de familierechtbank die over de adoptie uitspraak moet doen. Akte van de wil de naam te behouden wordt verleend in het beschikkend gedeelte van het vonnis. (BW artikel 353-6)

Lees hier meer over de gevolgen van gewone adoptie op vlak van de naam.

Naar het FAQ overzicht