Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Kan ik iemand adopteren die al eerder werd geadopteerd?

Ja, onder bepaalde strikte voorwaarden is een nieuwe adoptie mogelijk.

Een persoon die al is geadopteerd, ongeacht of het daarbij gaat om een gewone dan wel om een volle adoptie, kan nogmaals worden geadopteerd, zowel bij wijze van een gewone als - in geval van een kind - van een volle adoptie, indien alle voorwaarden gesteld voor het totstandkomen van de nieuwe adoptie zijn vervuld en indien, ofwel:
  1° de vorige adoptant of adoptanten overleden zijn;
  2° de vorige adoptie herzien is of de vorige gewone adoptie ten aanzien van de adoptant of van de adoptanten herroepen is;
  3° zeer gewichtige redenen bestaan die vereisen dat op verzoek van het openbaar ministerie een nieuwe adoptie wordt uitgesproken.

Mocht je iemand willen adopteren die al eerder geadopteerd werd, doe je gezien de complexe materie best een beroep op een advocaat gespecialiseerd in familierecht.

Bron: Burg. Wetboek artikel 347-1 & 347-2, 348-6 & 348-7

Naar het FAQ overzicht