Contacteer ons of spring binnen op Gordunakaai 85a in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Waarmee dien ik rekening te houden bij het indienen van een verzoekschrift bij de griffie?

1. Adoptie ongekend kind

Samen met het attest van voorbereiding, dat je ontvangt na het volgen van de voorbereidingssessies adoptie ongekend kind bij Steunpunt Adoptie, dien je een verzoekschrift voor adoptie in bij de griffie van de familierechtbank in het arrondissement van waar je woont.

Aantal exemplaren verzoekschrift

Het verzoekschrift moet opgesteld worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Dus indien de adoptieprocedure als koppel gestart werd, raden wij aan om het zekere voor het onzekere te nemen en minstens drie originele exemplaren in te dienen bij de griffie. Dat dient te gebeuren binnen het jaar na de afronding van de voorbereiding.

Welke documenten bijvoegen

Samen met het verzoekschrift dien je deze documenten in:

 • het attest van de voorbereiding;
 • uittreksel uit het strafregister van elke kandidaat-adoptieouder, model 2 (kan aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente);
 • een bewijs van woonst & nationaliteit (kan gemakkelijk online aangevraagd & gedownload worden – ofwel via de dienst Burgerzaken van uw gemeente); 
 • geboorteakte per kandidaat-adoptieouder;
 • een uittreksel uit de huwelijksakte/het bevolkingsregister waaruit blijkt dat je wettelijk samenwoont, of een bewijs dat je minstens drie jaar samenwoont (kan gemakkelijk online aangevraagd & gedownload worden – ofwel via de dienst Burgerzaken van uw gemeente).

In theorie zorgt de griffie van de familierechtbank zelf voor de overige documenten naast het voorbereidingsattest, maar wij raden iedereen aan deze zelf mee te brengen om de wachttijd niet te verhogen. Daarnaast is de geldigheid van de documenten redelijk kort (tussen 15 dagen en 6 weken), dus is het beter om deze zo recent mogelijk te houden.


Tevens is het voor kandidaten die in België geboren zijn niet verplicht de laatste drie elementen in te dienen, maar toch is het aangeraden zodat extra wachttijd vermeden wordt.

Prijs

Samen met dit alles dien je 100 euro rolrecht te betalen. Per eisende partij (kandidaat-adoptieouder) dien je 20 euro bij te betalen; als alleenstaande betaal je dus 120 euro, als koppel 140. 

Vind de bevoegde rechtbank.


2. Adoptie gekend kind binnenland


Indien het gaat over een gekend kind dat in België verblijft, dienen samen met een verzoekschrift volgende documenten ingediend te worden in de familierechtbank, binnen het jaar na het afronden van de voorbereiding bij Steunpunt Adoptie:

 • het attest van de voorbereiding;
 • bewijs van nationaliteit (kan gemakkelijk online aangevraagd & gedownload worden – ofwel via de dienst Burgerzaken van uw gemeente);
 • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte van de adoptant;
 • verklaring van de gewone verblijfplaats van het kind;
 • een uittreksel uit de huwelijksakte/het bevolkingsregister waaruit blijkt dat je wettelijk samenwoont, of een bewijs dat je minstens drie jaar samenwoont (kan gemakkelijk online aangevraagd & gedownload worden – ofwel via de dienst Burgerzaken van uw gemeente);
 • een verklaring van de gewone verblijfplaats van het kind;
 • Een voor eensluidend verklaarde kopie van de geboorteakte van het kind;
 • Uittreksel uit het strafregister van elke kandidaat-adoptieouder, model 2 (kan aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente)

De griffie van de familierechtbank kan al deze gegevens zelf uit het Rijksregister halen. Dit kan de wachttijd verhogen dus daarom is het aangeraden alle documenten direct bij het verzoekschrift toe te voegen. Daarnaast is de geldigheid van de documenten redelijk kort (tussen 15 dagen en 6 weken), dus is het beter om deze zo recent mogelijk te houden.

Aantal exemplaren verzoekschrift

We raden daarnaast aan om het zekere voor het onzekere te nemen en per partij een verzoekschrift op te stellen; als koppel dien je dus minstens drie originele exemplaren in bij de griffie.

Prijs

Samen met dit alles dien je 100 euro rolrecht te betalen. Per eisende partij (kandidaat-adoptieouder) dien je 20 euro bij te betalen; als alleenstaande betaal je dus 120 euro, als koppel 140. 

Vind de bevoegde rechtbank.


3. Adoptie gekend kind van familie uit het buitenland


Als het gaat over een gekend kind van familie uit het buitenland zijn samen met het verzoekschrift deze documenten nodig:

 • het attest van de voorbereiding
 • uittreksel uit het strafregister van de kandidaat-adoptieouder(s), model 2 (kan aangevraagd worden bij de dienst Burgerzaken van uw gemeente)
 • geboorteakte per kandidaat
 • huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan 3 jaar samenwonen (kan gemakkelijk online aangevraagd & gedownload worden – ofwel via de dienst Burgerzaken van uw gemeente)
 • bewijs van woonst en nationaliteit (kan gemakkelijk online aangevraagd & gedownload worden – ofwel via de dienst Burgerzaken van uw gemeente) 

In principe dienen de drie laatste documenten niet ingediend te worden en zorgt de griffie hiervoor, maar we raden iedereen aan deze zelf in te dienen om de wachttijd niet te verlengen. Daarnaast is de geldigheid van de documenten redelijk kort (tussen 15 dagen en 6 weken), dus is het beter om deze zo recent mogelijk te houden.

Aantal exemplaren verzoekschrift

We geven daarnaast mee het zekere voor het onzekere te nemen en per partij een verzoekschrift op te stellen; als koppel dien je dus minstens drie originele exemplaren in bij de griffie.

Prijs

Samen met dit alles dien je 100 euro rolrecht te betalen. Per eisende partij (kandidaat-adoptieouder) dien je 20 euro bij te betalen; als alleenstaande betaal je dus 120 euro, als koppel 140. 

Vind de bevoegde rechtbank.

Naar het FAQ overzicht