Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Waarmee dien ik rekening te houden bij het indienen van een verzoekschrift bij de griffie?

1. Adoptie ongekend kind

Binnen het jaar nadat je het voorbereidingsprogramma “Adoptie van een ongekend kind” hebt afgerond, dien je een verzoekschrift voor adoptie in bij de griffie van de familierechtbank in het arrondissement van waar je woont.

Samen met het verzoekschrift dien je deze documenten in:

• attest van voorbereiding
• uittreksel uit het strafregister per kandidaat-adoptieouder (model 2)
• geboorteakte per kandidaat-adoptieouder
• huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan drie jaar samenwonen
• bewijs van woonst & nationaliteit per kandidaat-adoptieouder

Als je in België geboren bent, ben je niet verplicht om de laatste drie stukken in te dienen. Toch raden we aan om deze zelf toe te voegen om extra wachttijd bij de rechtbank te vermijden. Daarnaast is de geldigheid van de documenten redelijk kort (tussen 15 dagen en 6 weken), dus is het beter om deze zo recent mogelijk te houden. De documenten kan je (dikwijls online) aanvragen bij de Dienst Burgerzaken van je gemeente.

Aantal exemplaren verzoekschrift

Het verzoekschrift moet opgesteld worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Dus indien je de adoptieprocedure als koppel volgt, raden wij aan om het zekere voor het onzekere te nemen en minstens drie originele exemplaren in te dienen bij de griffie.

Prijs

Samen met dit alles dien je 165 euro rolrecht te betalen.

Vind de bevoegde rechtbank.

2. Adoptie gekend kind binnenland

Binnen het jaar nadat je het voorbereidingsprogramma “Adoptie van een gekend kind” hebt afgerond, dien je een verzoekschrift voor adoptie in bij de griffie van de familierechtbank in het arrondissement van waar je woont.

Samen met het verzoekschrift dien je deze documenten in:

• attest van voorbereiding
• geboorteakte per kandidaat-adoptieouder
• geboorteakte van het kind
• huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan drie jaar samenwonen
• bewijs van woonst & nationaliteit per kandidaat-adoptieouder
• verklaring van de gewone verblijfplaats van het kind

De griffie van de familierechtbank kan deze gegevens zelf uit het rijksregister halen. Toch raden we aan om deze zelf toe te voegen om extra wachttijd bij de rechtbank te vermijden. Daarnaast is de geldigheid van de documenten redelijk kort (tussen 15 dagen en 6 weken), dus is het beter om deze zo recent mogelijk te houden. De documenten kan je (dikwijls online) aanvragen bij de Dienst Burgerzaken van je gemeente.

Aantal exemplaren verzoekschrift

Het verzoekschrift moet opgesteld worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Dus indien je de adoptieprocedure als koppel volgt, raden wij aan om het zekere voor het onzekere te nemen en minstens drie originele exemplaren in te dienen bij de griffie.

Prijs

Samen met dit alles dien je 165 euro rolrecht te betalen.

Vind de bevoegde rechtbank.

3. Adoptie gekend kind van familie uit het buitenland

Binnen het jaar nadat je het voorbereidingsprogramma “Adoptie van een kind van familie in buitenland” hebt afgerond, dien je een verzoekschrift voor adoptie in bij de griffie van de familierechtbank in het arrondissement van waar je woont.

Samen met het verzoekschrift dien je deze documenten in:

• attest van voorbereiding
• uittreksel uit het strafregister per kandidaat-adoptieouder (model 2)
• geboorteakte per kandidaat-adoptieouder
• huwelijksakte of verklaring van wettelijke samenwoning of bewijs van meer dan drie jaar samenwonen
• bewijs van woonst & nationaliteit per kandidaat-adoptieouder

Als je in België geboren bent, ben je niet verplicht om de laatste drie stukken in te dienen. Toch raden we aan om deze zelf toe te voegen om extra wachttijd bij de rechtbank te vermijden. Daarnaast is de geldigheid van de documenten redelijk kort (tussen 15 dagen en 6 weken), dus is het beter om deze zo recent mogelijk te houden. De documenten kan je aanvragen bij de Dienst Burgerzaken van je gemeente.

Aantal exemplaren verzoekschrift

Het verzoekschrift moet opgesteld worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Dus indien je de adoptieprocedure als koppel volgt, raden wij aan om het zekere voor het onzekere te nemen en minstens drie originele exemplaren in te dienen bij de griffie.

Prijs

Samen met dit alles dien je 165 euro rolrecht te betalen.

Vind de bevoegde rechtbank.

Naar het FAQ overzicht