Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Wat is het verschil tussen gewone adoptie en volle adoptie?

Bij iedere adoptie moet, bij het indienen van het verzoekschrift, de keuze gemaakt worden tussen een volle of gewone adoptie.

!! Voor meerderjarigen is enkel gewone adoptie mogelijk.

Volle adoptie

  • Alle juridische banden met de biologische familie worden gebroken en het kind krijgt een nieuwe familie. Het kind zal jouw naam krijgen.
  • Het kind is minderjarig.
  • Een vol geadopteerd kind én zijn afstammelingen worden volledig gelijkgeschakeld met eigen kinderen en verkrijgen dezelfde rechten. Erven van biologische ouders/familie is niet meer mogelijk.
  • Een volle adoptie is onherroepelijk: eenmaal geadopteerd = voor altijd geadopteerd. Zij kan enkel herzien worden als er aanwijzingen zijn dat de adoptie tot stand kwam door ontvoering, verkoop of handel in kinderen.

Gewone adoptie

  • Het kind behoudt zijn juridische banden met zijn biologische ouders en familie. Het kind zal je naam krijgen, maar kan - indien het dit verkiest - ook zijn eigen naam gedeeltelijk behouden (minderjarig) of volledig behouden (meerderjarig).
  • Minderjarigen en meerderjarigen.
  • Geadopteerden (en hun afstammelingen) kunnen erven van hun oorspronkelijke families. Daarnaast kunnen zij erven van hun adoptieouder(s), maar niet van de bloedverwanten van hun adoptieouder(s).
  • De gewone adoptie kan naast herzien ook herroepen worden als er zeer gewichtige redenen zijn. De vraag tot herroeping kan komen van de adoptieouder(s), de geadopteerde of van de procureur des Konings.

Naar het FAQ overzicht