Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Wil je meer weten?

Hier vind je meer informatie over uiteenlopende thema's zoals belang van het kind, specifieke ondersteuningsbehoeften, nazorg, opvoeding, identiteit en herkomst.

Welzijn en zorgbeleid:

  • Focusgroepenonderzoek over nazorg aan geadopteerden in Vlaanderen (2015)
  • Samenvatting onderzoek: Tevredenheid van geadopteerden (2019)
  • Focusgroepenonderzoek over nazorg aan adoptieouders in Vlaanderen (2010)
  • Paper over invloed van informatiesessie op adoptieouders in Vlaanderen (2016)

Bekijk alles

Focusgroepenonderzoek over nazorg aan adoptieouders in Vlaanderen (2010)

Dit focusgroepenonderzoek over nazorg aan adoptieouders uit 2010 werd uitgevoerd door Ann Buysse & Michel Vandenbroeck van de Universiteit Gent in opdracht van Steunpunt Nazorg Adoptie.

De vraag die tijdens dit onderzoek centraal staat is: ‘Wat zijn de noden, wensen & behoeften aan ondersteuning van adoptieouders?’