Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Wil je meer weten?

Hier vind je meer informatie over uiteenlopende thema's zoals belang van het kind, specifieke ondersteuningsbehoeften, nazorg, opvoeding, identiteit en herkomst.

Welzijn en zorgbeleid:

  • Samenvatting onderzoek: Tevredenheid van geadopteerden (2019)
  • Focusgroepenonderzoek over nazorg aan geadopteerden in Vlaanderen (2015)
  • Focusgroepenonderzoek over nazorg aan adoptieouders in Vlaanderen (2010)
  • Paper over invloed van informatiesessie op adoptieouders in Vlaanderen (2016)

Bekijk alles

Focusgroepenonderzoek over nazorg aan geadopteerden in Vlaanderen (2015)

Dit focusgroepenonderzoek over nazorg aan geadopteerden uit 2015 werd uitgevoerd door Ann Buysse en Michel Vandenbroeck van de Universiteit Gent in opdracht van Steunpunt Adoptie.

De vraag die tijdens dit onderzoek centraal staat is: ‘In welke mate voldoet het huidig aanbod aan ondersteuning aan de vraag van geadopteerden?'