Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Wil je meer weten?

Hier vind je meer informatie over uiteenlopende thema's zoals belang van het kind, specifieke ondersteuningsbehoeften, nazorg, opvoeding, identiteit en herkomst.

Welzijn en zorgbeleid:

  • Samenvatting onderzoek: Tevredenheid van geadopteerden (2019)
  • Focusgroepenonderzoek over nazorg aan geadopteerden in Vlaanderen (2015)
  • Focusgroepenonderzoek over nazorg aan adoptieouders in Vlaanderen (2010)
  • Paper over invloed van informatiesessie op adoptieouders in Vlaanderen (2016)

Bekijk alles

Paper over invloed van informatiesessie op adoptieouders in Vlaanderen (2016)

In deze masterproef uit 2016 van Margot Dupont wordt er onderzocht welke invloed de informatiesessies hebben op de motivatie en het adoptiebeeld van kandidaat-adoptanten.

Na de invoering van het nieuwe decreet voor binnenlandse adoptie in 2016, maakte de informatiesessie veranderingen door. Dit onderzoek gaat na of die veranderingen nuttig bleken en of de investeringen aldus opgeleverd hebben.