Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

Wil je meer weten?

Hier vind je meer informatie over uiteenlopende thema's zoals belang van het kind, specifieke ondersteuningsbehoeften, nazorg, opvoeding, identiteit en herkomst.

Puberteit:

 • De adoptiepuberteit
 • Webinar: Vervroegde puberteit en adoptie
 • Vervroegde puberteit

Bekijk alles

Vervroegde puberteit

Uit het buitenland geadopteerde kinderen lopen meer ‘kans’ of eerder risico om vervroegd in de puberteit te komen. Té vroeg in de puberteit komen wordt sowieso als lastig ervaren, zowel door de kinderen als door de ouders. Bij adoptiekinderen kan het een extra belasting zijn, omdat ze - in vergelijking met hun leeftijdsgenoten - door de té vroege puberteit nog meer in een uitzonderingspositie geraken.

Het enige meisje in de klas zijn die al borstjes krijgt of menstrueert, de enige jongen in de sportclub zijn die al mannelijke beharing krijgt. Terwijl je op dat moment eigenlijk gewoon zo veel mogelijk als alle andere kinderen wil zijn en zeker niet ‘anders’ wil zijn. In dit artikel gaan we dieper in op wat puberteit juist is, wanneer we spreken van vervroegde puberteit en de link met adoptie.

Puberteit

In de puberteit ontwikkelen meisjes en jongens zich van kinderen naar volwassenen. De hormonen die betrokken zijn bij de puberteit beginnen te werken en het lichaam begint te veranderen. Mogelijke kenmerken van een beginnende puberteit bij meisjes zijn:

 • borstontwikkeling,
 • groeispurt (sterke groei van botten en spieren),
 • oksel en/of schaamhaarontwikkeling,
 • volwassen lichaamsgeur.

Ongeveer 2 jaar na het inzetten van de eerste tekenen zal een meisje menstrueren.

Jongens komen gemiddeld één jaar later in de puberteit dan meisjes. Mogelijke kenmerken van een beginnende puberteit bij jongens zijn:

 • groei van testikels en penis,
 • groei van oksel en/of borst en /of schaamhaar,
 • groeispurt (sterke groei van botten en spieren),
 • verlaging van de stem/zware stem,
 • volwassen lichaamsgeur,
 • eerste zaadlozing.
Vervroegde puberteit

Iets vroeger dan bij de vorige generaties vertonen vooral meisjes de eerste puberteitskenmerken. Het vroeger dan bij vorige generaties inzetten van puberteit is op zich geen vroegtijdige puberteit.

In de literatuur wordt gesproken over vervroegde, voortijdige of té vroege puberteit (pubertas praecox) als er waarneembare lichaamsveranderingen zijn bij meisjes jonger dan 8 jaar en bij jongens jonger dan 9 jaar.

Vroegtijdige puberteit komt meer voor bij meisjes. Er zijn verschillende oorzaken van vervroegde puberteit.

Vervroegde puberteit bij meisjes

Bij meisjes wordt er aanzienlijk minder een aanwijsbare medische reden gevonden. Erfelijkheid, overgewicht en vervuilers (hormoonverstoorders) in de omgeving worden als mogelijke oorzaken gezien.

Vervroegde puberteit bij jongens

Bij jongens wordt vaker een onderliggende medische oorzaak gevonden. Diagnose en behandeling is dan uiteraard belangrijk en zal de ingezette vervroegde puberteit ook stoppen.

Té vroege puberteit en adoptie

Uit het buitenland geadopteerde kinderen lopen meer risico om vervroegd in de puberteit te komen. Maar hoe komt dat nu?

We weten dat het moment dat de puberteit begint beïnvloed wordt door de hoeveelheid en de kwaliteit van voedsel. Uit onderzoek blijkt eveneens dat meer en rijkere voeding na een periode van voedselschaarste zorgt voor een sneller begin van de puberteit.

In de herkomstlanden kennen de kinderen vaak een eenzijdige voeding. Bij aankomst in het adoptieland schakelen deze kinderen over naar een rijkere en meer veelzijdige voeding. We merken dat er vaak sprake is van een snelle inhaalgroei na aankomst in het adoptiegezin. Dit geldt echter niet voor alle adoptiekinderen.

Zowel het land van herkomst als de leeftijd bij aankomst blijken ook een rol te spelen. Niet alle herkomstlanden kennen immers een eenzijdig voedingspatroon. En kinderen die bij aankomst ouder zijn dan 3 jaar hebben meer risico op vervroegde puberteit dan kinderen jonger dan 3 jaar.

Voorzichtigheid bij het trekken van conclusies lijkt belangrijk. Als er vervroegde puberteit is, is er vaak sprake van snelle inhaalgroei. Maar het is niet omdat er snelle inhaalgroei is geweest dat er per definitie een té vroege puberteit zal optreden.

Meer weten over vervroegde puberteit? Bekijk deze webinar met dr. Van Aken (€ 5).

Bronnen:

 • Wolfs, R. (2008). De adoptiedialoog. Gespreksvoering voor adoptiegezinnen met tieners. Uitgeverij SWP Amsterdam. 
 • ter Meulen, G. & Juffer, F. (2009) Eindelijk eten ...? De relatie tussen inhaalgroei en vroege puberteit. Adoptietijdschrift.
 • Website UZA

Tekst: Annelies Van Overbeke

Publicatiedatum: augustus 2017