Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

05 jun
Actueel

Het adoptielandschap is in volle verandering. We beseffen dat dit tot vragen, bezorgdheden en onzekerheden kan leiden voor alle betrokkenen. Hieronder geven wij de laatste ontwikkelingen weer.

Bekijk ook onze eerdere berichten hierover:

Geen erkende interlandelijke adoptiedienst tot goedkeuring nieuw decreet

In december 2023 besliste minister Crevits om geen nieuwe dienst voor interlandelijke adoptie te erkennen tot de goedkeuring van een wijzigingsdecreet waarop de erkenningsvoorwaarden van de nieuwe interlandelijke adoptiedienst gebaseerd kunnen worden.

Lees onze eerdere berichtgeving daarover hier en een meer uitgebreide mededeling aan de Vlaamse Regering over de beslissingen inzake interlandelijke adoptie hier.

Het nieuwe decreet waarvan sprake zou voorzien in een gewijzigd takenpakket voor zowel de interlandelijke adoptiedienst als het VCA, en een eengemaakt voortraject voor kandidaten pleegzorg en adoptie. Onlangs - op 8 mei 2024 - werd het ontwerp van decreet aangenomen door het Vlaams Parlement. Je vindt het hier terug.

In uitvoering van het gewijzigde decreet, wijzigt de Vlaamse Regering de vergunningsvoorwaarden van de interlandelijke adoptiedienst. Dit wijzigingsbesluit wordt nu voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Eens de (volgende) Vlaamse Regering het wijzigingsbesluit heeft goedgekeurd, kan Agentschap Opgroeien een nieuwe oproep voor de erkenning van een interlandelijke adoptiedienst uitschrijven.

Gevolgen voor kandidaat-adoptanten

Tot aan de erkenning van een nieuwe interlandelijke adoptiedienst, kunnen kandidaat-adoptanten geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten opstarten. Enkel de begeleiding van een 80-tal kandidaat-adoptanten die al een bemiddelingsovereenkomst hadden, werd/wordt voortgezet en dit onder directe verantwoordelijkheid van VCA.

Voor alle andere kandidaat-adoptanten geldt er een ‘adoptiepauze’, ook voor kandidaat-adoptanten die nog aan het begin van de procedure zitten. Er gaan namelijk geen infosessies voor adoptie door en er wordt geen instroombeheer voor interlandelijke adoptie toegepast: door het eengemaakt voortraject tussen pleegzorg en adoptie, zoals voorzien in het nieuwe decreet, zal de procedure er in de toekomst (gedeeltelijk) anders uitzien, waardoor het huidige voorbereidingstraject mogelijk achterhaald zal zijn.

Stopzetting FIAC-Horizon en Ray of Hope

Sinds 1 juli 2023 (i.e. de oorspronkelijk geplande datum van de erkenning van 1 interlandelijke adoptiedienst) waren de drie bestaande interlandelijke adoptiediensten (Ray of Hope, FIAC-Horizon en Het Kleine Mirakel) niet langer vergund om aan adoptiebemiddeling te doen. Wel kregen de interlandelijke adoptiediensten een tijdelijke projectsubsidie om te voorzien in de opvolging van nazorg voor lopende dossiers.

Afgelopen periode beslisten FIAC-Horizon en Ray of Hope om hun werking te beëindigen. Alle adoptiedossiers zullen worden overgedragen aan VCA. Een correcte en zorgvuldige overdracht wordt in de komende periode georganiseerd.

VCA bekijkt met Het Kleine Mirakel hoe de nazorgverplichtingen kunnen worden opgevolgd. Verdere berichtgeving door VCA aan de betrokken adoptiegezinnen en geadopteerden volgt binnenkort.

In de tussentijd kunnen adoptiegezinnen en geadopteerden terecht bij Steunpunt Adoptie voor psychosociale ondersteuning en het Afstammingscentrum voor praktische en psychosociale ondersteuning bij afstammingsvragen.

Raakt dit nieuws jou en wens je een gesprek? Contacteer ons via nazorg@steunpuntadoptie.be of 078 15 13 27. Heb je praktische vragen i.v.m. deze berichtgeving? Je kan terecht bij VCA via adoptie@opgroeien.be of 02 533 14 76/77. Ray of Hope is nog beschikbaar tot 30 juni via info@rayofhope.be of 09 356 75 79.

Gepost in: Actueel

13 jun
Vacature
Heb jij een passie voor (het werken met) mensen en beschik je over een natuurlijke gave om te lu…
10 jun
Interview
Lieze werd in 1993 geboren in China en vervolgens geadopteerd naar België. Fan werd geboren in N…
05 jun
Actueel
Het adoptielandschap is in volle verandering. We beseffen dat dit tot vragen, bezorgdheden en on…
04 jun
Vacature
Word jij onze nieuwe collega?! We zijn op zoek naar een tijdelijke coördinator voor a-Buddy,…