Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

06 mrt
Actueel

De voorbije maanden berichtten we meermaals over nieuwe ontwikkelingen die plaatsvinden in functie van een vernieuwd systeem voor (interlandelijke) adoptie. Die berichten kan je hier terugvinden:

Ook in 2023 stond de hervorming van het adoptiebeleid niet stil. Hieronder vind je een overzicht van wat er in de eerste maanden van dit jaar beslist en gecommuniceerd werd.

3 januari 2023 - Beleidsvoorstellen hervorming adoptie, in verbinding met pleegzorg

Agentschap Opgroeien kreeg de opdracht om een adoptiebeleid uit te schrijven binnen de krijtlijnen die de Vlaamse Regering vastlegde. In 2022 werd daarbinnen ingezet op 3 werven:

1. versterken van de partnerschappen met de herkomstlanden,
2. verbinden van pleegzorg en adoptie,
3. inzetten op nazorg en begeleiding bij adoptie.

Hier vind je het eindresultaat van de beleidsvoorstellen van beide werkgroepen, zoals deze aan het kabinet van Minister Crevits werden voorgesteld op het afsluitmoment van 15 december 2022.

In 2023 zal Opgroeien hiermee verder aan de slag gaan, onder andere door verder vorm te geven aan een nieuw ontwerpdecreet voor adoptie en aanpassingen aan de regelgeving voor pleegzorg.

6 februari 2023 - Extra zorg en begeleiding voor adoptiebetrokkenen

Minister Hilde Crevits besliste om enkele van de gepresenteerde beleidsvoorstellen onmiddellijk uit te voeren aan de hand van een eenmalige projectsubsidie voor Steunpunt Adoptie.

Steunpunt Adoptie krijgt een extra opdracht die uit drie delen bestaat:

  • de kennis rond adoptie in Vlaanderen verder uitdiepen: onder meer binnen onderwijs en hulpverlening moet het thema adoptie sterker ingebed worden zodat leerkrachten en hulpverleners sensitiever kunnen omgaan bij vragen van kinderen en jongeren met een adoptieverhaal
  • lotgenotencontacten rond adoptie verder verankeren en professionaliseren
  • voorbereiden van de verdere uitrol van de overige beleidsvoorstellen

Ook het Afstammingscentrum krijgt een bijkomende subsidie om zowel de psychosociale ondersteuning voor, tijdens en na elke zoektocht naar afstamming alsook de centrale databank van het centrum verder uit te breiden.

Hier vind je meer uitleg over de extra projectsubsidies.

15 februari 2023 - Resultaten eerste screeningsronde van herkomstlanden voor adoptie

Naar aanleiding van de publicatie van het eindrapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie in september '21 gaf de Vlaamse Regering de opdracht aan Opgroeien om de samenwerking met herkomstlanden in het kader van interlandelijke adoptie te screenen.

In februari 2023 maakte Opgroeien de resulaten van de eerste screeningsronde bekend:

  • de samenwerking met Portugal, Columbia en Zuid-Afrika wordt voortgezet;
  • de samenwerking met Vietnam wordt stopgezet;
  • een definitieve beslissing over de samenwerking met Kazachstan wordt gemaakt na verder onderzoek (intussen loopt de samenwerking door).

In dit persbericht vind je meer informatie over de screeningsronde.

2 maart 2023 - Oproep aanvraag erkenning dienst interlandelijke adoptie

Op dit moment zijn er drie diensten voor interlandelijke adoptie erkend in Vlaanderen. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 bepaalt dat er maar een dienst voor interlandelijke adoptie kan worden erkend. Opgroeien organiseert daarom een oproepronde voor alle organisaties met interesse om deze erkenning aan te vragen.

In dit persbericht lees je alles over de oproep.

Op 1 juli 2023 zal de nieuwe erkende dienst voor interlandelijke adoptie van start gaan.

 

Gepost in: Actueel

23 feb
Actueel
De adoptiewetgeving in Vlaanderen wordt momenteel hervormd. Hieronder vind je een overzicht van …
22 feb
Hulpverlener in de kijker
Sinem Cakir is een hulpverlener op onze adoptiekaart. Zij werkt als familieopsteller en innerlij…
15 feb
Interview
Marthe is bewust alleenstaande mama van Yentl*. Yentl is 4 jaar en binnenlands geadopteerd. Hoe …
02 feb
Verslag
Naar jaarlijkse gewoonte lanceerden we in najaar 2023 een nieuwe incentive oproep voor nazorgpro…