Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

05 dec
Actueel

De publicatie van het eindrapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie in september 2021 leidde tot een reeks politieke beslissingen om een nieuw kader voor interlandelijke adoptie tot stand te brengen. We houden jullie graag op de hoogte van de meest recente gebeurtenissen.

Eerdere berichten en updates daarover vind je hier:

Publicatie van het eindrapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie (september 2021) 
Een overzicht van de hervorming van de adoptiewetgeving in Vlaanderen: krijtlijnen, beslissingskader en hoorzittingen (februari 2022) 
Een eerste update van de hervorming van het adoptiebeleid: stakeholdersbevraging (oktober 2022) 
Een tweede update van de hervorming van het adoptiebeleid: beleidsvoorstellen, extra zorg en begeleiding voor adoptiebetrokkenen, resultaten van de eerste screeningsronde, oproep erkenning interlandelijke adoptiedienst (maart 2023)

28 november 2023 - Resultaten tweede screeningsronde van herkomstlanden voor adoptie

Naar aanleiding van de publicatie van het eindrapport van het expertenpanel interlandelijke adoptie gaf de Vlaamse Regering de opdracht aan Opgroeien om de samenwerking met herkomstlanden te screenen.

In februari maakte Opgroeien de resultaten over de samenwerking met 5 herkomstlanden bekend. In november werden ook de resultaten over de overige 13 herkomstlanden gepubliceerd.

Met 9 landen wordt de samenwerking voortgezet, met 4 landen wordt de samenwerking stopgezet. Voor 5 landen is bijkomend onderzoek nodig.

  • Voortzetting van samenwerking: Bulgarije, Chili, Colombia, Filipijnen, Honduras, Portugal, Peru, Thailand, Zuid-Afrika
  • Verduidelijking van samenwerking is nodig via een werkbezoek: Burkina Faso, Hongarije, India, Togo, Kazachstan
  • Stopzetting van samenwerking: Gambia, Haïti, Marokko, Vietnam

De samenwerking met Ghana werd na het afwerken van de proefdossiers al stopgezet. Dit land werd niet verder gescreend. De samenwerking met China staat voorlopig on hold op initiatief van het herkomstland zelf.

De nota’s waarop deze beslissingen werden gebaseerd, vind je hier en hier.

Erkenning van de dienst interlandelijke adoptie

Op 24 mei 2019 besliste de Vlaamse Regering dat er vanaf 1 juli 2023 nog maar 1 dienst voor interlandelijke adoptie wordt erkend in plaats van 3. Hiertoe organiseerde Opgroeien afgelopen maart een oproep om een erkenning aan te vragen als dienst voor interlandelijke adoptie.

Opgroeien ontving twee erkenningsaanvragen: van adoptiedienst Het Kleine Mirakel en van adoptiediensten FIAC-Horizon en Ray of Hope die samen een erkenningsaanvraag indienden onder de naam ‘Vlaamse Interlandelijke Adoptiedienst’ (VIA).

In juni maakte Opgroeien haar voornemen bekend om Het Kleine Mirakel als enige interlandelijke adoptiedienst te erkennen. Daaropvolgend diende VIA vzw een bezwaar in tegen het voornemen van Opgroeien om haar niet te erkennen als interlandelijke adoptiedienst. Dit bezwaar werd ontvankelijk verklaard en overgemaakt aan de adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Op 9 november verklaarde de adviescommissie het bezwaar gegrond. Hierdoor beslist Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, nu over het dossier.

Gepost in: Actueel

23 feb
Actueel
De adoptiewetgeving in Vlaanderen wordt momenteel hervormd. Hieronder vind je een overzicht van …
22 feb
Hulpverlener in de kijker
Sinem Cakir is een hulpverlener op onze adoptiekaart. Zij werkt als familieopsteller en innerlij…
15 feb
Interview
Marthe is bewust alleenstaande mama van Yentl*. Yentl is 4 jaar en binnenlands geadopteerd. Hoe …
02 feb
Verslag
Naar jaarlijkse gewoonte lanceerden we in najaar 2023 een nieuwe incentive oproep voor nazorgpro…