Contacteer ons of spring binnen op Raas van Gaverestraat 67b in Gent.

Ontdek onze groepsbegeleidingen, en evenementen.

Het laatste nieuws en interessantste weetjes over de wereld van adoptie.

Ontdek een hulpverlener bij jou in de buurt via deze handige adoptiekaart.

23 feb
Actueel

De adoptiewetgeving in Vlaanderen wordt momenteel hervormd. Hieronder vind je een overzicht van de meest recente gebeurtenissen.

Eerdere berichten en updates vind je hier:

Oproep: onderzoek inhoud adoptiedossiers

In voorjaar 2019 kwamen er meldingen over mogelijke misstanden bij adopties uit Ethiopië.

Naar aanleiding daarvan richtte toenmalig Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, een expertenpanel interlandelijke adoptie op om ‘een diepgaand onderzoek te voeren naar adopties uit het verleden’. Dat leidde tot de publicatie van hun eindrapport in september 2021.

Daarnaast maakte de Vlaamse Regering budget vrij om onderzoek te voeren naar mogelijke onregelmatigheden in individuele adoptiedossiers uit Ethiopië in de periode 1997-2015. Voor 12 gezinnen werd effectief een onderzoek opgestart.

In november 2023 werden de eerste conclusies van de individuele onderzoeken bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat inhoud van sommige Ethiopische adoptiedossiers verschilt met de realiteit (bv. ouders of familieleden die nog in leven blijken te zijn terwijl in het dossier anders wordt beweerd, eerste ouders die niet vrijwillig afstand deden van hun kind).

Huidig Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Hilde Crevits, verklaarde daarop: “Het idee dat de adopties mogelijk niet correct verliepen, heeft een enorme impact op de betrokkenen. En dat mogen we niet minimaliseren. Dit nieuws zal ongetwijfeld opnieuw andere geadopteerden of adoptieouders aan het nadenken zetten over hun situaties, mogelijks duiken er opnieuw twijfels op. Ik wil daarom een oproep doen aan elke geadopteerde of adoptieouder die zelf met vragen zit of steun wenst, om de hand uit te reiken naar het Vlaams Centrum voor Adoptie.”

Minister Crevits lanceerde een brede oproep om melding te maken bij het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) wanneer je vragen, twijfels of bezorgdheden hebt over je adoptiedossier of het adoptiedossier van je kind, ongeacht het geboorteland. Ook ouders die (gedwongen) afstand deden en met vragen zitten, kunnen melding maken. Dat kan tot eind februari via dit formulier of door rechtstreeks contact op te nemen met het VCA via 02 533 14 76 (of 77) of adoptie@opgroeien.be. Vanaf maart 2024 zal het VCA met de personen die melding maakten, bekijken waar de twijfels vandaan komen en nagaan of een onderzoek nodig/mogelijk is.

Uitblijven erkenning van de dienst interlandelijke adoptie

De Vlaamse Regering besliste op 24 mei 2019 dat er vanaf 1 juli 2023 nog maar 1 dienst voor interlandelijke adoptie erkend zou kunnen worden. Hiertoe lanceerde Opgroeien in maart 2023 een oproep om een erkenning aan te vragen als dienst voor interlandelijke adoptie. Twee erkenningsaanvragen (de ene door Het Kleine Mirakel, de andere door VIA) werden ingediend, waarbij Opgroeien in juni 2023 het voornemen bekend maakte om Het Kleine Mirakel als enige interlandelijke adoptiedienst te erkennen. Hiertegen werd bezwaar ingediend door VIA. Dit bezwaar werd in november 2023 ontvankelijk verklaard, waardoor de beslissing over de erkenning bij minister Crevits te liggen kwam.

Op basis van voorlopige conclusies van onderzoeken over het verleden, bijkomende meldingen en klachten en de juridische strijd tussen de bestaande interlandelijke diensten (zie ook de commissievergadering in het Vlaams Parlement van 28 november 2023), besliste minister Crevits op 15 december 2023 om voorlopig geen nieuwe dienst voor interlandelijke adoptie te erkennen totdat een nieuw decreet gestemd is om wantoestanden in adoptie in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden. Voor kandidaat-adoptieouders betekent dit dat er geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten worden afgesloten voor interlandelijke adoptie.

Daarenboven besliste het VCA om voorlopig geen infosessies voor adoptie te laten doorgaan en geen instroombeheer voor interlandelijke adoptie toe te passen tot de definitieve goedkeuring van het nieuwe decreet interlandelijke adoptie. Een decreetwijziging impliceert namelijk dat de procedure er binnenkort (gedeeltelijk) anders kan gaan uitzien, waardoor de inhoud van het voorbereidingstraject mogelijk achterhaald zal zijn.

Het nieuwe decreet werd op 15 september 2023 al een eerste keer door de Vlaamse Regering goedgekeurd, maar wacht nog op definitieve goedkeuring.

Het volledige persbericht van minister Crevits lees je hier, alsook vind je hier een overzicht van de hervorming van de adoptiewetgeving door het VCA.

Gepost in: Actueel

15 apr
Hulpverlener in de kijker
Laetitia Lebbe is een hulpverlener op onze adoptiekaart. Zij werkt als beeldend therapeut met ki…
29 mrt
Verslag
Benieuwd naar onze werking? Het jaarverslag van Steunpunt Adoptie 2023 is af! In het jaarverslag…
28 mrt
Verhaal
Wanneer je meer dan twee ouders hebt Meerouderschap is een belangrijke basisgedachte bij ado…
23 feb
Actueel
De adoptiewetgeving in Vlaanderen wordt momenteel hervormd. Hieronder vind je een overzicht van …